Warsztaty IdeaLab

NCBiR zaprasza ekspertów z różnych dziedzin (m.in. urbanistyka, zarządzanie miastami, ekologia, ICT, nauki społeczne, humanistyczne, technologie i inne) do wzięcia udziału w warsztatach IdeaLab pt. 'Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania'.
„Warsztaty IdeaLab są częścią Programu-Badania stosowane – prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach funduszy norweskich i EOG, a także innowacyjny sposób tworzenia pomysłów na projekty badawcze połączony z natychmiastową oceną ekspercką. Celem warsztatów jest przygotowanie wniosków wstępnych przez uczestników. Całkowity budżet na finansowanie
projektów to 6 651 016 euro”.


Miejsce i data warsztatów: Otwock, 2-6 marca 2020.

Termin zgłoszeń: do 30 listopada 2019 r., godz. 16.00.


Więcej informacji:

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaproszenie-do-udzialu-w-warsztatach-idealab-miasta-przyszlosci-uslugi-i-rozwiazania-59559/