Nekrolog

Odszedł wybitny pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Człowiek życzliwy i serdeczny. Cześć Jej […]

„100-lecie doświadczalnictwa…”

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przełożeniu MIĘDZYNARODOWEJ […]