ELLS – Konferencja Euroligi

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego będzie w tym roku organizatorem dorocznej Konferencji Euroligi /The Euroleague for Life Sciences (ELLS)/ – międzynarodowej sieci, zrzeszającej 7 uczelni europejskich oraz 3 uczelnie partnerskie spoza Europy. Jest to wielki zaszczyt i szansa zaprezentowania SGGW z jak najlepszej strony. Konferencja składa się z części pracowniczej, przeznaczonej dla nauczycieli akademickich i administracji uczelni oraz części studenckiej.

Wydarzenie zaplanowane w terminie 18-20 listopada br. będzie miało -najprawdopodobniej- formę hybrydową. Tematem przewodnim części pracowniczej, tzw. ELLS General Assembly & Forum jest „Actions towards a more sustainable future, lesson learned from the crisis”, natomiast tematem wiodącym części studenckiej jest “Green (r)evolution: from molecules to ecosystems”.

Link do strony

Osoby chętne do zaangażowania się w organizację konferencji proszę o zgłoszenie na adres: bwm@sggw.edu.pl

Jednocześnie informuję, że do 15 lutego br. trwa nabór na członków grup roboczych ELLS – Subject Areas (SA) oraz Support Teams (ST) – szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: ells@czu.cz.

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z aktywnościami prowadzonymi w ramach sieci ELLS oraz aktywnego udziału w działalności dydaktycznej i naukowej konsorcjum.