Kontakt

Instytut Rolnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa
bud. 37

tel. 22 59 32601
e-mail: ir@sggw.pl