Nabór wniosków: ERA-NET Co-Fund SusCrop

Uprzejmie informujemy, iż 10 lutego 2020 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa.


Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć, co najmniej jednego z
poniższych tematów:


1. Enhancement of new and/or predictive breeding technologies and the
development of new genotypes leading to new phenotypes towards the release of improved crop varieties that are capable to adapt to future changes in environmental and climatic conditions. Projects could also target improvement of variety selection processes to support agroecological
practices.

2. Development and exploitation of integrated pest and crop management
methods and practices. This includes, for example, basic and translational
research leading to practical on-farm applications and/or the development of
novel detection systems for integrated pest and crop management.

3. Improvement of resource-use efficiency of cropping systems by
agroecological approaches to increase the efficiency of nutrient, water and
energy utilisation. This could include the use of improved crops.

4. Investigations on agricultural crops as part of an ecosystem. Studies
must have a clear focus on interactions between plants and other organisms
leading to practices that support more sustainable agriculture.


Data otwarcia naboru wniosków: 10 lutego 2020 r.


Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych: 9 kwietnia 2020 r. (13:00 h CEST)


Data zamknięcia naboru wniosków pełnych: 10 września 2020 r. (13:00 h CEST)


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: Czwarty kwartał 2020 r.


Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny
dostępny na stronie:

<https://www.submission.suscrop.eu/>https://www.submission.suscrop.eu/

Szczegółowe informacje oraz kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-ii-konkursie-programu-era-net-co-fund-suscrop-era-net-on-sustainable-cr/Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych
ul. Nowoursynowska 166, bud. 2, pok. 13, 02-787 Warszawa
tel. +48 22 59 310 41