NAWA

NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  • Nabory wniosków do programów wspierających międzynarodową mobilność naukowców są już otwarte;
  • Bekker NAWA skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowych i badawczych;
  • Ulam NAWA adresowany jest do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora pracujących za granicą.

Szczegóły dotyczące naborów: Nabory wniosków w programach: Bekker NAWA i Ulam NAWA – NAWA