Nekrolog

Odszedł wybitny pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Człowiek życzliwy i serdeczny.
Cześć Jej Pamięci!