Odwołanie obron rozpraw doktorskich

W imieniu Przewodniczącego Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo SGGW, prof. dr hab. Wojciecha Wakulińskiego, z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację oraz ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informuję, że:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Kobiałki pt. „Wpływ zmianowania i wieloletniego nawożenia organicznego oraz mineralnego na dynamikę wybranych form składników pokarmowych w glebie” planowana na 22 października 2020 r. o godz. 10:00 nie odbędzie się w tym terminie

Nowy termin obrony zostanie podany w najbliższych dniach.

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Niedzińskiego pt. „Wpływ wgłębnego systemu nawożenia mineralnego na plonowanie i jakość ziemniaków” planowana na 22 października 2020 r. o godz. 12:00 nie odbędzie się w tym terminie

Nowy termin obrony zostanie podany w najbliższych dniach.