Rada Dyscypliny

Członkowie Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo w kadencji 2021-2024 

Instytut Rolnictwa 

 1. Dr hab. Arkadiusz Artyszak 
 2. Dr hab. Barbara Borawska-Jarmułowicz 
 3. Dr hab. Jerzy Jonczak  
 4. Prof. dr hab. Beata Rutkowska 
 5. Dr hab. Stanisław Samborski 
 6. Dr hab. Tomasz Sosulski 
 7. Prof. dr hab. Wojciech Stępień 
 8. Dr hab. Marcin Studnicki  
 9. Dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW 
 10. Prof. dr hab. Wiesław Szulc 
 11. Dr hab. Magdalena Szymańska 
 12. Dr hab. Łukasz Uzarowicz – przewodniczący Rady Dyscypliny 
 13. Dr hab. Elżbieta Wójcik-Gront  
 14. Dr inż. Marek Kondras 
 15. Dr inż. Grażyna Mastalerczuk 
 16. Dr inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska 

Instytut Nauk Ogrodniczych 

 1. Dr hab. Katarzyna Bączek 
 2. Prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska 
 3. Dr hab. Katarzyna Kowalczyk 
 4. Dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW 
 5. Dr hab. Mariusz Lewandowski, prof. SGGW 
 6. Dr hab. Barbara Łata 
 7. Dr hab. Ewa Mirzwa-Mróz 
 8. Dr hab. Andrzej Pacholczak, prof. SGGW 
 9. Prof. dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal 
 10. Dr hab. Arkadiusz Przybysz 
 11. Dr hab. Julita Rabiza-Świder 
 12. Prof. dr hab. Marek S. Szyndel 
 13. Prof. dr hab. Kazimierz Tomala 
 14. Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński 
 15. Dr hab. Marzena Wińska-Krysiak 
 16. Dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW 
 17. Dr hab. Barbara Żarska, prof. SGGW 
 18. Dr inż. Emilia Jabłońska 
 19. Dr inż. Dawid Olewnicki 
 20. Dr inż. Ewelina Pióro-Jabrucka 
 21. Dr inż. Tatiana Swoczyna 
 22. Dr Mariola Wrochna 

Przedstawiciel doktorantów 

 1. mgr inż. Daria Maciejewska