Władze

Dyrektor Instytutu:

dr hab. Łukasz Uzarowicz

tel: +48 22 59 326 12
e-mail: lukasz_uzarowicz@sggw.pl
p. 1/118 bud. 37

Z-ca Dyrektora Instytutu:

dr hab. Stanisław Samborski, prof. SGGW

tel: +48 22 59 32 699
e-mail: stanislaw_samborski@sggw.pl
p. 3/85 bud. 37

Kierownicy jednostek organizacyjnych

dr hab. Arkadiusz Artyszak
pok. 3/78B, tel. +48 22 59 32 702

dr hab. Elżbieta Wójcik-Gront
pok. 2/114, tel. +48 22 59 327 26

dr hab. Jerzy Jonczak
pok. 1/127, tel. +48 22 59 326 17

dr hab. Tomasz Sosulski
pok. 1/, tel. +48 22 59 326 25

Sekretariat

Krzysztof Sapkiewicz
pok. 1/6, tel. +48 22 59 326 01

Monika Golonka
pok. 1/8a, tel. +48 22 59 326 45