Katedra Agronomii

Zakres oferowanych badań oraz współpracy z gospodarką

 1. Badania skuteczności działania środków ochrony roślin oraz ich wpływ na rośliny uprawne. Wpływ stosowanych środków ochrony roślin na środowisko przyrodnicze
 2. Aplikacja dolistna krzemu jako innowacyjna metoda ograniczania stresów abiotycznych i biotycznych w uprawie buraka cukrowego
 3. Rolnictwo ekologiczne
 4. Zrównoważona produkcja roślinna, produkty prozdrowotne
 5. Rolnictwo precyzyjne
 6. Technologia produkcji buraka cukrowego
 7. Dobór gatunków i odmian do mieszanek na użytki zielone o różnym przeznaczeniu (łąki i pastwiska trwałe, użytki przemienne) oraz nawierzchnie specjalne (trawniki, boiska sportowe)
 8. Rozwój i plonowanie runi mieszanek bobowato-trawiastych w uprawie polowej
 9. Możliwość poprawy produktywności roślin w mieszankach bobowato-trawiastych w ekologicznym systemie w użytkowania
 10. Zróżnicowanie morfologicznych i biologicznych cech oraz zdolności reprodukcyjnej odmian Dactylis glomerata
 11. Ocena wrażliwości gatunków i odmian traw pastewnych i gazonowych w okresie kiełkowania nasion w warunkach stresów abiotycznych
 12. Degradacja runi łąkowej i metody jej renowacji. Metoda podsiewu, z różnymi jego modyfikacjami i technologią siewu bezpośredniego
 13. Waloryzacja siedlisk łąkowych i zbiorowisk trawiastych
 14. Gospodarowanie na użytkach zielonych położonych na obszarach chronionych i wrażliwych
 15. Kierunki zmian składu gatunkowego runi łąkowej w wyniku zaniedbania pratotechniki i zaniechania użytkowania
 16. Możliwości zwiększenia różnorodności florystycznej zdegradowanych zbiorowisk łąkowych
 17. Badania nad oceną zapasu diaspor w siedliskach łąkowych
 18. Reakcja traw pastewnych i gazonowych na stresy abiotyczne