ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie, proszone są o przesłanie swoich danych (imię, nazwisko, adres e-mail) na adres ir@sggw.edu.pl . Po zgłoszeniu zostanie Państwu przesłane oświadczenie RODO. Należy je podpisać i przesłać skan oświadczenia na podany wyżej adres mailowy. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 26 października 2020 r. do godz. 10:00 w dniu 2 listopada 2020 r. Link z dostępem do udziału w obronie zostanie do Państwa przesłany drogą mailową kilka dni przed obroną.

Recenzje i streszczenie są dostępne na stronach http://wrib.sggw.pl/index.php/pl/cat-blog/stopnie-naukowe/doktoraty oraz https://ir.sggw.pl/doktoraty/

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Głównej SGGW w Warszawie.